verbergen projectinfo tonen

Hogeschool Leiden

Nieuwbouw onderwijsgebouw 2019/2021

  • Nieuwbouw van ca. 9.500m2 BVO
  • Bouwkosten ca. € 36 miljoen

De Hogeschool Leiden maakt nog steeds een periode van groei door. Om op de toekomst te anticiperen en gehuurde ruimtes op te kunnen geven is een uitbreiding / nieuwbouw van ca. 9.500m2 BVO gepland.
Op basis van een initiatief – document wordt het plan onder leiding van ID verder uitgewerkt. De werkzaamheden t.b.v. de ontwerpfase als ook de realisatie zijn Europees aanbesteedt. De adviseurs van het ontwerpteam werken het ontwerp t/m DO uit. Het Technisch ontwerp wordt t/m bestek door de aannemer uitgewerkt. Hij mag het project ook aanbieden en realiseren.
De grootste uitdaging bestaat erin het plan binnen het budget te houden.

Taken:

Algehele projectleiding ontwerp
met opstellen van Programma van Eisen, sturing ontwerp, Europese aanbesteding ontwerp en realisatie, planning, budgettering.