“Er is brede consensus over het feit dat ‘de bouw’ in Nederland dringend aan vernieuwing toe is. Stijgende bouwkosten bij een dalende kwaliteit, weinig innovatie en hoge faalkosten zijn hiervoor de sterkste aanwijzingen.”

Visie

Er is brede consensus over het feit dat ‘de bouw’ in Nederland dringend aan vernieuwing toe is. Stijgende bouwkosten bij een dalende kwaliteit, weinig innovatie en hoge faalkosten zijn hiervoor de sterkste aanwijzingen.

Pogingen tot verandering bewegen zich meestal binnen de Nederlandse bouwcultuur en regelgeving. Dit is op zich niet zo verbazend, leidt echter alleen tot variaties op het bestaande systeem en niet tot echte verbeteringen.

Oorzaken voor de slechte toestand zijn vooral te zoeken in de bouwcultuur:

 • met een strikte scheiding tussen ontwerp en uitvoering
 • met een slechte respectievelijk moeilijke informatieoverdracht tussen partijen
 • met een toenemende specialisatie hetgeen het steeds moeilijker maakt informatie te verzamelen en integraal te verwerken
 • met aannemers die steeds meer als detacheringbureau voor vakbedrijven dienen en steeds minder eigen expertise hebben
 • met een hoofdaannemer
  • die in de uitvoering een heel sterke positie heeft om zijn eigen belangen te beheren
  • die geen waarde ziet in transparante processen en transparantie tijdens de uitvoering hetgeen een controle / toezicht moeilijk maakt
  • die steeds stijgende faalkosten accepteert welke uiteindelijk door de opdrachtgever betaald worden

Het kan en moet beter!

Met enkele wijzigingen in de projectstructuur en het bouwproces zijn de resultaten al behoorlijk te verbeteren, door bijvoorbeeld:

 • budget-gestuurd te ontwerpen en aan te besteden
 • een fasering van ontwerp en uitvoering toe te passen
 • te zorgen voor een integrale kennisoverdracht vanuit ontwerp t/m oplevering
 • het belang van de opdrachtgever van ontwerp t/m oplevering door een competente projectleiding te laten behartigen
 • het realiseren van projecten in nevenaanneming in plaats van onderaanneming
 • een transparant proces waar alle informatie beschikbaar is voor de projectleiding respectievelijk de opdrachtgever

Hierdoor zijn ten opzichte van de traditionele manier betere resultaten te halen met een betere kwaliteit voor lagere bouwkosten.

De drempel om projecten op een dergelijke innovatieve manier te realiseren ligt meestal hoog. Het werken op een traditionele wijze, met de bekende tekortkomingen wordt als beter beheersbaar en minder risicovol geacht dan iets nieuws te proberen.
Uiteindelijk gaat het erom mogelijke risico’s te minimaliseren en een positief resultaat bij de afwegingen van voordelen tegen mogelijke risico’s.

Vooral voor complexe, ambitieuze projecten en opdrachtgevers die betrokken willen zijn bij hun bouwproject is boven omschreven werkwijze interessant. Met de nodige expertise, ervaring en contacten met vakbedrijven die graag op een dergelijke manier werken is het proces goed beheersbaar en resulteert in een uitstekend resultaat.

Welkom bij ID – bouwen van architectuur.