verbergen projectinfo tonen

Porsche Leipzig

Kantoorgebouw en klantencenter – 1999 / 2000

Architectenbureau cepezed

Projectleider ontwerpfase

Porsche kantoor Leipzig:
Ontwerp t/m BV, aanbesteding
Bouwkosten ca. € 20.000.000,-

Klantencenter Porsche Leipzig:
Ontwerp t/m VO
Bouwkosten ca. € 40.000.000,-

Ontwerp van een kantoorgebouw en de gevels van het fabriekgebouw, inclusieve kleurenconcepten door het architecten-bureau Cepezed b.v.

Ontwerp van het fabriekgebouw en realisatie van de gebouwen door de Agiplan AG.
Inventarisatie van het PVE, ontwikkeling van concepten en mogelijkheden voor uitbreidingen, ontwerpen voor het klantencenter met showroom, museum, expositie- en vergaderruimtes.

Taken

Projectleiding ontwerpfase, ontwerpen t/m DO, ramingen voor de deelprojecten kantoor en fabriek.