verbergen projectinfo tonen

International child center

Projectmanagement einde realisatiefase – 2015

  • Investeringskosten ca. € 2 mio

In samenwerking van de TU Delft, de gemeente Delft, de Internationale school Delft (ISD) en True Colors Delft (TCD) wordt in een bestaand gebouw van de TU het eerste internationaal Kind Centrum in de Nederlanden gerealiseerd.

Onder het dak van het IKC bevindt zich een internationale basisschool en een internationaal kinderdagverblijf. Deze is niet alleen voor medewerkers en studenten van de TU bedoeld maar staat ook open voor families uit Delft.

Het project was al in uitvoering en is over genomen van de projectmanager van de TU Delft.

Taken

Projectmanagement